Uspješno ste se prijavili na edukaciju “20 coaching tehnika i zakon privlačenja”. Hvala!

Edukacija se održava u Zagrebu i traje 3 dana – od 17. do 19. 8. 2018.

17.8. od 16:00 do 20:00 h
18.8. od 9:00 do 17:00 h.
19.8. od 9:00 do 17:00 h.

Cijena: 3 000 kn

 

PODACI ZA UPLATU:

IBAN: HR8323600001102589631
Svrha uplate: (vaše ime i prezime) + 20 COACHING TEHNIKA + ZP.
Poziv na broj: datum održavanja edukacije
Uz ime i prezime potrebno je navesti i adresu.

POVRATAK NA NASLOVNICU