Uspješno ste rezervirali mjesto na besplatnom predavanju Uvod u NLP i ono sada čeka samo na Vas! Predavanje će se održati u srijedu 21. 5. 2020. od 18:00 do 19:00h. preko ZOOM-a.

Hvala.

POVRATAK NA NASLOVNICU