Uspješno ste se prijavili na edukaciju “20 coaching tehnika i zakon privlačenja”. Hvala!

Edukacija se održava u Zagrebu od 5. do 8. 9. 2019.

Cijena: 3 000 kn

 

PODACI ZA UPLATU:

IBAN: HR4623600001102768098
Svrha uplate: (vaše ime i prezime) + 20 COACHING TEHNIKA + ZP.
Poziv na broj: datum održavanja edukacije
Uz ime i prezime potrebno je navesti i adresu.

POVRATAK NA NASLOVNICU