Uspješno ste se prijavili na edukaciju “20 coaching tehnika i zakon privlačenja”. Hvala!

Edukacija se održava u Zagrebu od 9. do 11. 6. 2020.

Cijena: 2 500 kn

 

PODACI ZA UPLATU:

IBAN: HR4623600001102768098
Svrha uplate: (vaše ime i prezime) + 20 COACHING TEHNIKA
Poziv na broj: datum održavanja edukacije
Uz ime i prezime potrebno je navesti i adresu.

POVRATAK NA NASLOVNICU