KAKO DO NOVCA I OBILJA | Melita Manojlović

KAKO DO NOVCA I OBILJA

Puno ljudi želi imati obilje, pita se kako ga je moguće postići , pokušava, griješi, odustaje, a najveća količina njih u stvari ne zna što obilje jeste u stvari i kako se postiže, naravno.

Riječ obilje u svakom aktivira vlastitu interpretaciju, što obilje za tu osobu znači ali i programe koji su eventualno s obiljem povezani.

Neki ljudi obiljem smatraju kad imaju puno djece ili veliku sretnu obitelj, drugi pak novac i materijalna sredstva stavljaju u kontekst obilja,
no ja ću u ovom članku govoriti o tome kako doći do obilja, i koja je ključna formula obilja što god obilje za vas značilo.

Prva stvar koju treba osvijestiti ako u životu želite obilje je da ako obilje trebate da biste postigli status u društvu i identitet koji će vas definirati kao uspješne u svojoj predodžbi sebe i u predodžbi drugih, velika je vjerojatnost da ćete obilje teško postići.

 

BAZA OBILJA

Obilje je pojam koji treba shvatiti kao unutarnje ispunjenje i zadovoljstvo sa onim što radimo kako bismo primarno zadovoljili svrhu toga što radimo a kao posljedicu toga dolazi nagrada u vidu materijalnog bogatstva.

Drugim riječima, onda kada stvari radimo sa višom svrhom, kada smo u svom djelovanju fokusirani na doprinos koji dajemo umjesto na dobrobit koju ćemo dobiti kada cilj bude postignut, tada imamo dobru predispoziciju ostvariti obilje.

Baza obija je dakle, dobar osjećaj koji imamo dok radimo to što radimo i fokus na dobrobit koju činimo. Fokus nikako ne smije biti na novcu koji očekujemo dobiti i tako stvoriti obilje za sebe.

Kada se fokusira na materijalnu dobrobit i konačan rezultat koji želi postići čovjek tada aktivira svoje programe koji postaju ograničenja i ključno, vibrira da nema.

No, kada fokus stavi na dobrobit koju postiže za sebe i druge dok radi to što radi, tada odašilje imanje i vjeru, i tada mu se ona vraća u vidu rezultata koji će neminovno donijeti materijala sredstva. Tada su materijalna sredstva posljedica a ne uzrok i tada nesmetano dolaze.

Šta to znači u stvari? To u stvari znači da ako želite obilje, najprije je važno da se počnete baviti ciljevima koji su vaši specifično.
Onim koje volite. Koji vas ispunjavaju.

Zatim, provjerite da li taj vas cilj uključuje dobrobit za druge ljude ili općenito neku dobrobit.
Provjerite zatim kod sebe, što je vama pri tome važno i koliko ste spremni da date sebe u to.
Nađite u tome mjerljiv podatak koji vas doprinos će izazvati u vama ispunjenje.

Da svedemo to na moj primjer, moj doprinos koji dajem svima vama jesu vaši rezultati koje masovno ostvarujete u radu na sebi uz moju pomoć i to je ono sto je meni važno i sto me raduje i ispunjava
Novac koji dođe kao posljedica toga je samo produkt rezultata koji polaze od dobrog osjećaja.
Mog i vašeg.

Zato o obilju ne treba misliti. Treba misliti o sebi i svijetu oko sebe. Gdje i kako se vi poklapate? Što je zajednički cilj vas i svijeta oko vas? Koji doprinos možete od srca dati?

E tad ćete dobiti obilje.

Nema komentara

Komentiraj!