Kako ostati pozitivan u teškim situacijama | Melita Manojlović
kako ostati pozitivan u teškim situacijama

Kako ostati pozitivan u teškim situacijama

Ne možemo izbjeći da nam se životu događaju teške, izazovne i bolne situacije. Život je amplituda, često nepredvidive dinamike, a repertoar unutar te dinamike često intenzivan.

Izazovi su sastavni dio života a naše stanje u kojem se nađemo kad nas zatekne izazov, te reakcija koju ćemo imati tom prilikom, ključni su za daljnje ishode i za upravljanje životom.

Jednom kad se dogodi neočekivana ili loša situacija, ona u sustavu unutar nas vrši utjecaj na strukture koje kreiraju život dalje.

To kako se nosimo s negativnim ishodima u životu odredit će, ne samo naše stanje, nego i  budućnost.
Kako reagiramo, kako se osjećamo, što zaključujemo, te koje odluke donosimo nakon toga, ključni su elementi za izlazak iz začaranog kruga negativnih emocija, stanja i ponavljajućih istih ishoda, te način kako stvaramo novu realnost.

Mnogi ljudi se iznenade kada dožive situaciju koja je intenzivno negativna i ključno što rade u takvoj situaciji su 2 stvari:

 1. Prepuste se negativnim emocijama
 2. Pitaju se zašto im se dogodila ta situacija.

I kao posljedica toga svjedoče ponavljanju istih ili sličnih ishoda te nekim novim negativnim situacijama.

Iskustva su način kako učimo

Prvo je važno da znamo da su negativne situacije u životu uvijek alat za rast.  Onda kada nas život mora naučiti neke lekcije ili želi promijeniti našu podsvjesnu dinamiku koja kreira iste ili slične rezultate u realnosti koja više nije dovoljna, tada kreira negativne situacije.

Iskustva su način kako učimo, a budući da smo satkani od uvjerenja koja su već stečena u životu prije, onda kada se krećemo prema novim ciljevima ili samo imamo više godina nego prije te samim tim i druge potrebe, tada se na podsvjesnom planu događa rast!
Rast znači promjena nekih vjerovanja i unutarnjih struktura koje su ograničavajuće, koje sustav želi reprogramirati.
Reprogramirati znači osvijestiti najprije koja je to nesvjesna dinamika koja je na redu za promjenu. Ona je ujedno i razlog zašto se dogode negativne situacije, koje su privučene potrebom za promjenom.

Npr. ako ste već dugo na istom poslu i tamo niste zadovoljni, stvari nisu najsjajnije, tada se može dogoditi da na tom polju vaša nesvjesna dinamika iskreira negativnu situaciju koja će biti pokazatelj vašeg unutarnjeg stanja i potrebe  za promjenom.
Da biste pristupili promjeni, život će vam servirati očigledne i izazovne probleme s kojima se morate nositi kako biste najprije priznali sebi taj problem, prestali potiskivati i shvatili što je potrebno mijenjati.

Ruku na srce, sigurno je da ste na tom polju primjećivali nezadovoljstvo, neispunjenost i tko zna koje još simbole koji su govorili da nešto treba mijenjati, no niste ništa poduzeli.

Upravo zato što niste, dogodit će se negativna situacija u konačnici.

Što kada se dogodi negativna situacija

U normalnim uvjetima, kada djelujemo iz nesvjesne dinamike, kada se dogodi negativna situacija, mi toj situaciji dajemo značenje.
Odgovaramo dakle na pitanje: što to što se dogodilo  za mene znači?
To značenje je ono koje kreira emocije, stanja i budućnost.

Dakle, ako donesemo negativno značenje, limbički sustav će prilijepiti negativnu emociju a onda i  stanje u kojem ćemo se naći, te iza toga budući da ostanemo u tim emocijama, kreirat će novu realnost koja može biti intenzivno loša.
Zaključci koji se donose u tom trenutku su ono što već imamo u sebi.
Oni su za negativne ishode najčešće destruktivni i zato uvode u negativne emocije i stanja.

Situacija koja se dogodila je ogledalo vas iznutra i izvana.

Ono iznutra je kreiralo to što se dogodilo a izvana imate mogućnost da shvatite što točno treba mijenjati.

Svijet oko vas i rezultati koje kreirate su jasno ogledalo u kojem se vidi što je iznutra.

Zato je važno da kad se dogodi situacija, svjesno zaustaviti nesvjesnu dinamiku te umjesto automatskog zaključka koji je destruktivan, odlučiti pogledati na situaciju iz drugog kuta.

Kako?

Prvo treba shvatiti da to što se dogodilo nije tu zato da bi nas dotuklo do kraja, već upravo suprotno, da bi osvijestilo što treba mijenjati.

Stoga je važno, umjesto donositi zaključke, zapitati se :

 • Što je to što me ova situacija želi naučiti?
 • Koja je poruka ili pouka ove situacije za mene i moj život?
 • Što je to što u skladu s tom porukom trebam promijeniti u svom ponašanju?
 • Koje je to ključno vjerovanje koje je iskreiralo ovu situaciju? Kojeg vjerovanja je ova situacija zrcalo?
 • Koje drugo značenje mogu dati ovoj situaciji?
 • U kojem drugom kontekstu ova situacija može biti korisna?

2 stvari su ovdje najbitnije:

1. KORAK
Da saznamo ključnu poruku, pouku ili učenje koje će dovesti do toga da se promijeni vjerovanje koje je iskreiralo negativnu situaciju, te u skladu s tim isplivamo prema novom rješenju i počnemo kreirati novu realnost.
Da bismo to postigli treba da si postaviti sljedeća pitanja  potom usvojiti odgovore kao novi način razmišljanja:

 • Što je to što me ova situacija želi naučiti?
 • Koja je poruka ili pouka ove situacije za mene i moj život?
 • Što je to što u skladu s tom porukom trebam promijeniti u svom ponašanju?

Jako je važno da sve odgovore koje donesemo pri tom, počnemo odmah provoditi u svom ponašanju kao nove životne postulate.

2. KORAK
Da promijenimo emocije koje je ova situacija u nama izazvala. Da bismo to postigli trebamo si postaviti sljedeća pitanja:

 • Što za mene znači ova situacija i koju sam emociju sa tim značenjem dominantno unijela/o u sustav?
 • Koje drugo značenje mogu dati ovoj situaciji?
 • U kojem drugom kontekstu ova situacija može biti korisna?

Ovdje imamo mogućnost da drugim značenjem i sagledavanjem situacije s druge strane donesemo druge emocije i automatski počnemo kreirati novu realnost koja je usklađena sa novim zaključcima i emocijama.

Nakon što učinite ova dva koraka biti će vam jasnije koja se to promjena trebala dogoditi u vašem životu i kojoj ćete realnosti ubuduće svjedočiti s novim pogledom, razumijevanjem, lekcijama, zaključcima i emocijama.

 

Nema komentara

Komentiraj!