Kako se boriti s lošim raspoloženjem | Melita Manojlović

Loše raspoloženje

Kako se boriti s lošim raspoloženjem

Loše raspoloženje je ogledalo misli, onih svjesnih i onih nesvjesnih. Negativna misao pojavljuje se onda kada um situaciju koju primijeti u realitetu okarakterizira kao negativnu. No vrlo često misao je subjektivan doživljaj stvarnosti.

Zato je borba s negativnim mislima u velikoj mjeri usmjerena na promjenu značenja subjektivne stvarnosti koju doživljavamo u trenutku kada se javlja loše raspoloženje. 

Najjednostavniji način za to je ustvari jedna igra.

 

Igrom pobijedite loše raspoloženje

 

Onda kada vam se pojavi negativna misao, zaustavite se i poigrajte tako da najprije definirate – koje negativno značenje iz moje subjektivne realnosti je dobila situacija u kojoj se nalazim? Zapišite odgovor.

A onda, sjetite se situacije u kojoj ste baš suprotno bili u izvrsnom raspoloženju.

Prizovite sve slike, zvukove i osjećaje kao da ste u toj situaciji.

Dok ste u tom osjećaju, zamislite oko sebe krug obojen u vašu omiljenu boju.

Ostanite u tom krugu, a s njim i u osjećaju.

Dok ste u tom krugu, vizualizirajte ispred sebe verziju sebe koja je u lošem raspoloženju.

Primijetite što ta verzija vas misli dok se tako osjeća.

Primijetite razliku u osjećajima i mislima koje prate te osjećaje.

Definirajte koja je to misao koja vas stavlja u loše raspoloženje.

Zapišite ju na papir, a onda papir poderite i bacite!
Ostanite u dobrom osjećaju!

Sretno!

Nema komentara

Komentiraj!