Konferencija Future Leaders | Melita Manojlović

Konferencija Future leaders

Na ovoj sam konferenciji govorila o ženskim izazovima u poslovnoj komunikaciji. Komunikacija je najvažniji segment održivosti i uspjeha u poslu jer dobre komunikacijske vještine posao mogu dići u nebesa. Uspješno komunicirati znači reći ono što želimo tako da druga osoba to razumije, odnosno, uskladiti se sa sugovornikom.

Nema komentara

Komentiraj!