NLP – MUST HAVE ŽIVOTNI TRENING!

Neuro Lingvističko Programiranje je psihološko komunikacijski model koji objašnjava ljudsko ponašanje i omogućava promjenu tog ponašanja i mentalnih, unutarnjih procesa.

Za čovjeka 21. stoljeća, u kategoriji potrebe za rastom, on ima karakteristiku elementarnog znanja i baš kao što osnovno obrazovanje služi za opstanak u životu, tako NLP služi čovjeku za kontinuirani napredak u skladu sa potrebama i trendovima.

NLP je namijenjen svima koji žele napredovati, te ostvariti značajan skok u upravljanju privatnim i poslovnim životom. Koristi se za unapređenje međuljudskih odnosa, te odnosa i komunikacije unutar obitelji. Daje konstruktivna psihološka rješenja za idealnu komunikaciju s djecom i uspješno roditeljstvo, te je pogodan za ljude koji se bave terapeutskim i psihoterapeutskim radom jer predstavlja osnovno znanje potrebno za rad s ljudima u svrhu učinkovitog upravljanja terapeutskim procesom. Pogodan je za sve koji su na rukovodećim pozicijama jer omogućuje razumijevanje funkcioniranja

percepcije drugih ljudi, te daje alate za upravljanje organizacijom, komunikacijom, ljudskim resursima, motivacijom, odlukama, i ciljevima tvrtke ili tima. Program je visoko kvalitetan i omogućuje široku primjenjivost, s rezultatom podizanja kvalitete privatnog ili poslovnog života, lakoćom življenja i stavljanja u pogon vlastitih vrijednosti i resursa, a sve usmjereno prema ciljevima. NLP se danas uspješno koristi na područjima osobnog rasta, u businessu, pedagogiji, coachingu, managementu, psihoterapiji, obrazovanju, zdravstvu, sportu i mnogim drugim područjima.

OTVORENE SU PRIJAVE  ZA NOVI CIKLUS NLP PRAKTIČARSKI EDUKACIJE

NLP ZA OSOBNI RAST

NLP omogućuje bolju komunikaciju sa sobom i sa okolinom.

Koristit će vam i nužno je potreban unutar obitelji, poslovnog okruženja, partnerskog odnosa te roditeljstva, za postizanje ciljeva što privatnih što poslovnih (strategije, modeli za osviještavanje, postavljanje i razvoj ciljeva), za donošenje odluka, za konstruktivan izlazak iz problema te donošenje riješenja, za motivaciju i samomotivaciju, za upravljanje emocijama, stjecanje novih i podizanje postojećih resursnih stanja, za pronalazak mjesta pod suncem.

NLP I COACHING

Koristeći tehnike NLP-a coach klijentu učinkovito može višestruko pomoći.

Primjerice kod općenitog vođenja kroz proces rasta uspostavljanjem dobrog odnosa, definiranja problema, definiranja ciljeva, promijene ograničavajućih uvjerenja, učenja tehnika opuštanja i osnaživanja, promjene ograničavajućih obrazaca ponašanja, podizanja resurnog stanja u svakog situaciji, boljeg razumijevanja drugih ljudi i samih sebe, osviještavanje i postavljanje strategija, balansiranja emocija Postavljanje ciljeva, razlika između teme i stvarnog problema, usredotočenost na proces a ne na sadržaj i primjena adekvatnih strategija najvažnije su stavke dobrog coachinga. NLP u tome nudi cijeli niz tehnika i mogućnosti.

NLP U BUSINESSU

Za management i sve rukovodeće pozicije.

Tehnika omogućava razumijevanje funkcioniranja percepcije drugih ljudi, te daje alate za upravljanje organizacijom, komunikacijom, ljudskim resursama, motivacijom, prezentacijom, odlukama, i ciljevima tvrtke ili tima, omogućava bolji uvid u rješenja organiziranja posla, razvija vještine liderskog vođstva, te usmjerava vlastite resurse prema ciljevima tvrtke.

NLP U ZDRAVSTVU

NLP omogućuje medicinskom osoblju da uspostave skladan i kooperativan odnos s pacijentima.

Pomaže zdravstvenim djelatnicima u prepoznavanju resursnog stanja pacijenata te da nauče upravljati sa njima sa ciljem podizanja resursa, unaprijede komunikaciju, reduciraju vlastiti i stres pacijenata te steknu realan uvid u svoju ulogu u radu sa ljudima, povećaju svijest o sebi te uspostave stabilnost i bolje razumijevanje pacijenata sa kojima rade. S obzirom na svakodnevne pritiske kojima su izloženi, stalan stres i veliki broj pacijenata o kojima se dnevno brinu, kao i teret odgovornosti koju nose, tehnike NLP-a će zdravstvenom osoblju pomoći da sačuvaju ravnotežu između poslovnih i privatnih obveza, povećaju otpornost na stres i unaprijede osobnu komunikaciju.

Želite li naučiti više o NLP-u ili postati trener? Imate pitanje ili trebate dodatno pojašnjenje? Kontaktirajte me!

NLP I ODGOJ DJECE

NLP unapređuje komunikaciju između roditelja i djece.

Biti roditelj zahtjevan je zadatak, posebice u današnjem svijetu. Zato je dobra komunikacija, a to znači jasna i izravna komunikacija koja uzima u obzir osjećaje i potrebe djeteta, presudna za uspostavljanje dobrog odnosa između roditelja i djece.On omogućuje upoznavanje djeteta sa psihološke točke gledišta što stvara jasniju sliku o potrebama djeteta i mogućnostima za njihovo ispunjenje, omogućava uvid u djetetove sposobnosti te usmjerenje ka ciljevima koji su u skladu sa djetetovom prirodom. Jezični modeli NLP-a omogućuju podizanje i razvoj resursa djeteta u razvoju što je izvrstan alat za osnaživanje djeteta u ranim fazama razvoja za ciljeve u budućem životu. NLP je i svojevrstan alat za prepoznavanje i korištenje modela motivacije za djecu u razvoju, što omogućuje kvalitetno upravljanje procesom razvoja djeteta, podizanje njegove učinkovitosti te postizanja kvalitete njegovog života, a sve prilagođeno potrebama i percepciji djeteta.

NLP U NASTAVI 

 

U nastavi, najvažniji segment je sposobnost nastavnika za uspostavljanje učinkovite komunikacije sa djecom.

NLP u nastavi omogućuje jasnu i ciljanu komunikaciju prilagođenu grupama ali i pojedincu, kao i modele za pripremu prezentacija i izlaganja, prilagođenu svih perceptivnih filtera što omogućava bolje razumijevanje sadržaja različitim osobnostima djece. NLP u nastavi daje uvid u percepcije učenika te modele za upravljanje emocionalnim, resursnim i drugim stanjima učenika, omogućuje bolje razumijevanje učenika te daje alate za upravljanje stanjima sa ciljem podizanja resursnih stanja i učinkovitosti u radu, kao i motivaciju. Drugi segment nastave jeste metodički pristup i kvalitetno postavljanje i razvoj ciljeva u nastavi. NLP nudi čitav niz modela za metodički pristup te organiziranje procesa nastave.

    Želite li da vam pošaljemo opširnu NLP brošuru sa svim informacijama?

GDJE VAM JOŠ NLP MOŽE POMOĆI?

NLP I PRAVNICI

Pravnici, odvjetnici, suci... sadržaj NLP-a mogu koristiti imati velike koristi od obrazaca iz NLP-a koji se tiču verbalne i neverbalne komunikacije te upravljanju konflikata.

NLP I MEDIJACIJA

Medijacija ili rješavanje konflikata jest proces koji je orijentiran ka budućnosti i rješenju, a temelji se na radu s osobnim resursima dviju strana, baš kao i NLP. Vizualizacija budućeg stanja, uspostavljanje odnosa povjerenja i razumijevanja, samo su neke od tehnika koje mogu pomoći medijatorima da uspješno obave svoj posao.

NLP U SPORTU

NLP sadrži tehnike tehnika za pripremu sportaša, timski rad u ekipnim sportovima, edukaciju na području komunikacije i rješavanja konflikata, rad na stresu, itd.

NLP I UMJETNICI

Glumcima, piscima, slikarima... NLP omogućava poticanje i razvoj kreativnosti.

POVEŽIMO SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!