Što je neverbalna komunikacija ili rapport po NLP? | Melita Manojlović

neverbalna komunikacija - rapport

Što je neverbalna komunikacija ili rapport po NLP?

Znate onaj trenutak kad upoznate neku novu osobu i ne možete progovoriti?

 

Ponekad se dogodi svima nama da se s nekim ljudima bolje, a s nekima lošije razumijemo. Ima i onih situacija kada nam se čini kao da govorimo dva različita jezika ili da smo u istoj konverzaciji na potpuno dvije različite teme. Kao da nema riječi kojima možemo objasniti to što želimo ili nas druga osoba ne čuje onako kako mi to želimo reći. Još češće se događa da težimo dobroj komunikaciji i iskoristimo sve svoje verbalne sposobnosti, no ishod komunikacije bude loš.

 

I u pravu ste. To što osjećate, istina je. Vrlo često govorimo dva jezika, još češće nas druga osoba ne čuje, a ishod jedne komunikacije najmanje ovisi o riječima koje koristimo, a daleko više o neverbalnim signalima koje šaljemo.

 

Onda kada komuniciramo, mi praktički istovremeno vodimo dvije komunikacije. Onu verbalnu i onu neverbalnu.
Verbalno smo uglavnom potkovani dobro i zato mislimo da možemo upravljati komunikacijom i biti učinkoviti u njoj, međutim, neverbalna komunikacija je ona koja u naše ime komunicira daleko dosljednije od riječi.

 

Neverbalna komunikacija je ona koja upravlja tjelesnim signalima, kvalitetom glasa, držanjem tijela, mimikom, pogledom, pokretom… Neverbalna komunikacija potječe iz nesvjesnog uma. Tijekom komunikacije, na nesvjesnoj razini događa se automatski proces komunikacije. U tom procesu dva ili više nesvjesnih umova u jednoj interakciji komuniciraju, najčešće nekontrolirano i neusklađeno s ciljem koji imamo za tu komunikaciju u kojoj jesmo.

 

Međusobni utjecaj u komunikaciji

 

Želja da riječima iskomuniciramo jedno ponekad ne urodi plodom pa naš sugovornik, baš naprotiv, primi potpuno drugu informaciju. Naime, u procesu komunikacije praktički se kod svakog događa vanjski i unutarnji dijalog.

 

Onaj unutarnji upravlja neverbalnim signalima koji stvaraju stav, držanje, ton, sigurnost ili nesigurnost u toj komunikaciji, koja dosljedno prenosi informaciju o unutarnjem sustavu. Tada naš partner u komunikaciji ili čak publika, ako govorimo pred više ljudi, primaju impuls unutarnjeg sustava. On automatski komunicira s unutarnjim sustavom druge osobe koja isto na nesvjesnoj razini vodi svoj unutarnji dijalog. Tako se zapravo komunikacija odvija vrlo transparentno putem neverbalnih signala dok sugovornici izgovaraju riječi koje nisu u skladu s tim informacijama, koje se doslovno „očitavaju“ na nesvjesnoj razini.

 

Jedan je to od ključnih razloga velike količine neuspjelih komunikacija, a rješenje se krije u usklađenosti unutarnjeg sustava s riječima koje izgovaramo. Naime, čovjek govoreći istovremeno donosi zaključke o situaciji u kojoj se nalazi, konstruira eventualna rješenja ili misli o mogućim problemima, razmišlja o drugoj osobi i još puno toga.

 

Te misli, koje ne iznosi nego ih održava u svom unutarnjem dijalogu, ukoliko nisu usklađene s onim što izgovara, izazvat će nepovjerenje kod sugovornika koji će primijetiti nedosljednost i neusklađenost tjelesnih signala s izgovorenim riječima. Taj proces se u NLP-u naziva proces zrcaljenja ili međusobnog utjecaja u komunikaciji.

 

Rapport u NLP-ju 

 

Uspostavljanje dobrog odnosa s drugom osobom u komunikaciji, radi usklađivanja i komuniciranja s njezinim podsvjesnim umom umjesto riječima, NLP jezikom nazivamo rapport što u prijevodu znači usklađivanje s drugom osobom ulaženjem u njezin svijet i prihvaćanjem nekih od parametara njezinog funkcioniranja neverbalne komunikacije.

 

Međusobni utjecaj, a pogotovo onaj negativni, možemo izbjeći u komunikaciji ako poznajemo neke od tehnika NLP-a. 

 

 

Preuzmemo li samo jedan parametar neverbalne komunikacije, na nesvjesnoj razini ćemo uspostaviti most povjerenja i komunikacija će već biti daleko uspješnija od one koju praktički vodimo neusklađeni s drugom osobom, svatko u svom svijetu.

 

Uspostava dobrog odnosa sa sugovornikom postiže se vrlo jednostavno. Dovoljno je uskladiti se s drugom osobom jednim parametrom neverbalne komunikacije – visinom glasa, raspoloženjem, držanjem tijela ili riječima koje osoba koristi.

 

U rapporu smo s drugom osobom kada se na neki od navedenih načina uskladimo s njom, što znači da ulazimo u njezin svijet. Ona taj signal na nesvjesnom planu prima kao informaciju da ju slušate, da ju čujete, da ste na istoj valnoj duljini i tada se počinje osjećati dobro u toj komunikaciji. Tada se uspostavlja most povjerenja i od tog trenutka nadalje komunikacija će lijepo, lagano i tečno teći, uz uzajamni osjećaj da ste na istoj frekvenciji i da govorite istim jezikom, pa će samim tim biti i učinkovita.

 

Ulazeći svjesno u rapport s drugim ljudima, omogućujemo naše „sretanje“ s drugom osobom u komunikaciji u kojoj jesmo. U suprotnom, nesvjesni um svakog od nas vodi svojim putem u svojoj komunikaciji koja se onda vrlo često odvija odvojeno, svatko u svom svijetu komunicira za sebe, bez međusobnog razumijevanja, zajedništva, ali vrlo često i bez konteksta i teme.

Zato je važno je osvijestiti to da je komunikacija vještina koja se uči, a NLP praktičarski edukacija je koja to učenje može omogućiti.

 

 

Nema komentara

Komentiraj!